Saules dziesmas meginajums

Projekta Pasaules Saules dziesmas mçìinâjums 2008.gada 1.jûlijâ LU aulâ.
Foto: Ansis Starks/afi